+45 4051 0983 info@bisu.dk

Bestyrelsen

BISU’s bestyrelse består af:

Formand: Torben Christensen
Kasserer: Poul Nørgaard
Sekretær: Bjarne Ørbekker
Bestyrelsesmedlemmer: Kim Jørgensen, Per Holm Pedersen og Benny Wielandt
Supleanter: Søren Hansen, Walther Østerstrøm og Lars M. Bentsen

Kontakt sekretær Bjarne Ørbekker på email info@bisu.dk for information vedr. BISU’s arbejde, indmeldelse, foredrag, osv.

snedker med svejfsav