Om u-landsorganisationen BISU – Håndværkere uden Grænser

BISU – Håndværkere uden Grænser – er en ulandsorganisation med fokus på håndværkere  i Syd.  Gennem udveksling af faglig information, manualer og rådgivning via Internettet vil vi give faglig støtte til vores kolleger og fagfæller, fortrinsvist indenfor den informelle sektor.

BISU – Håndværkere uden Grænser
BISU er en lille ulandorganisation på ca.40 medlemmer, baseret på frivilligt arbejde. 

BISU arbejder med udvikling og vidensdeling mellem håndværkere og teknikere i u-lande og i-lande, med speciel vægt på håndværkere i den uformelle sektor. Disse håndværkere og små selvstændige forretningsdrivende har ikke adgang til de eksisterende faglige uddannelser, ligesom de sjældent indgår i målgruppen for den danske nationale bistand gennem Danida.

VIdensdeling via Internettet
BISU lægger hovedvægt på, at man via ny teknologi – eksempelvis mobiltelefoner og internettet – kan dele viden på lige vis mellem håndværkere i Syd og i Nord.

Alle med interesse for håndværk og teknik er velkomne i BISU
BISUs medlemmer er overvejende håndværkere og teknikere, der gennem vidensdeling og konkrete arbejdsprojekter vil bidrage til konkret faglig udvikling og støtte af håndværkere i syd.

Information og indmelding
Yderligere information og tilmelding hos BISU’s sekretær, Bjarne Ørbekker, på mobil 4053 0981 eller skriv en email til oerbekker@gmail.com. – Vi vil meget gerne have flere medlemmer – aktive som passive – som ønsker at støtte vores arbejde. Det koster kun 200 kr. pr. år at være medlem, 100 kr. hvis du er arbejdsløs, pensionist eller studerende.

Skriv til oerbekker@gmail.com hvis du vil melde dig ind eller vide mere.

fiskerbåd 2